Współpraca

  •  Prowadzenie działań wspierających rozwój społeczności lokalnej i instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (zdrowie psychiczne, edukacja, kultura, prawa człowieka)
  •  Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  •  Realizacja projektów informacyjnych, naukowych, badawczych oraz edukacyjnych
  • Wolontariat