Syntonia

Prywatna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych SYNTONIA

Nazwa Syntonia z j. greckiego tłumaczona jest jako współbrzmienie, co oznacza zdolność rozumienia uczuć, pragnień i reakcji innych ludzi oraz nawiązywania i utrzymywania kontaktów z nimi. Taki cel nadajemy również sobie, stwarzając bezpieczną przestrzeń z zasadami profesjonalizmu, zrozumienia oraz kompleksowej pomocy na rzecz osób doświadczających kryzysów psychicznych, trudności życiowych ale także dla osób dążących do samorozwoju oraz kształtowania i rozwijania swoich kompetencji.

Ofertę kierujemy zarówno do osób indywidualnych, rodzin z dziećmi, jak również do szkół i placówek.

Cennik

Oferta

Cena

Czas

Diagnoza psychologiczna + opinia w zależności od problemu/wywiad, testy psychologiczne 200 zł 3h
Terapia dysleksji indywidualne - 50 zł

w parze: 40zł/osoba

w grupie: 30zł/osoba

1h
Diagnoza gotowości szkolnej 150 zł 3h
Konsultacja psychologiczna 70 zł 1h
Konsultacja pedagogiczna 70 zł 1h
Terapia psychologiczna 70 zł 50 min
Terapia pedagogiczna 70 zł 50 min
Zajęcia w grupie (około 6-8 os); relaksacja, muzykoterapia,  arteterapia,  psychoedukacja 20 zł 1,5h
Grupa terapeutyczna dla dzieci/młodzieży (8-10 os) 20 zł 1,5h
Grupa rozwojowo-integracyjna dla dzieci 20 zł

(90 zł/ mc) 

1h
Doradztwo zawodowe dla młodzieży (m.in. ocena preferencji) 60 zł 1h
Grupa wsparcia dla rodziców (8-10os) 20 zł/os 1h
Psychoterapia 70 zł 50 min